Pre zobrazenie cien na našich veľkoobchodných stránkach je potrebná registrácia, po schválení a Vašom prihlásenie je Vám k dispozícii kompletný sortiment vrátane cien. Zavrieť

Záruka

Záruční podmínky
Vadné zboží lze vyměnit za nové v souladu s platnými zákony. Za vadné zboží se uznává jen takový výrobek, u kterého je závada způsobena konstrukční, nebo materiálovou vadou či výrobou.

Postup pro reklamační řízení se řídí platný reklamačním řádem společnosti Wixi s.r.o. V případě, že výrobek nebude již skladem, vyrovnání se provede dobropisem.

Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené normálním používáním.

Dodavatel poskytuje na všechny výrobky smluvní záruku dle platné legislativy. Tato doba je počítána od data převzetí zboží zákazníkem.

Reklamační řád

Reklamační řád verze 1.1.2016
Wixi s.r.o., IČO 28518772, Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady.

Všechny oprávněné reklamace našich zákazníků musí být uplatňovány se všemi náležitostmi vyplývajícími z následujících ustanovení reklamačního řádu. Pokud nebudou tyto náležitosti řádně splněny, zaniká právo na vyřízení reklamace.

Reklamace kupujícího na dodané zboží:

1. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u společnosti Wixi s.r.o. Tuto skutečnost lze prokázat dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u společnosti Wixi s.r.o.

2. Reklamace mohou být uplatňovány na rozdíly v počtu dodaného zboží (množstevní diference), nebo na rozdíl mezi deklarovaným zbožím (uvedeném na dodacím dokladu) a skutečně dodaným (záměna zboží). Tyto skutečnosti je třeba prodávajícímu doložit. Oprávněné reklamace budou uznány, budou-li uplatněny ve lhůtě 48 hodin od data dodání zboží. Za uplatněnou reklamací tohoto druhu je považována zpráva elektronickou poštou potvrzená společností Wixi s.r.o., kdy reklamující přesně označí reklamovaný problém (druh zboží, počet chybějících, nebo zaměněných, popřípadě nadbytečných kusů zboží a jejich přesnou specifikaci) a tuto skutečnost doloží. Reklamace uplatňované po tomto termínu budou považovány za neoprávněné a nebudou vyřizovány.

3. Dále mohou být uplatňovány reklamace na zboží, které bylo dodáno s nevyhovující dobou použitelnosti, poškozeným obalem či jinak znehodnocené při dodání nebo při přepravě. I v tomto případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 48 hodin od data dodání.

4. Reklamaci nelze uplatnit, pokud je výrobek:
- V nekompletním stavu.
- Mechanicky poškozen. 
- Bez náležitých dokladů.
- Neodborně opravován.
- Bez originálního obalu (u reklamací před prodejem konečnému zákazníkovi).
- Pokud se jedná o výrobek s omezenou dobou životnosti a výrobek byl zjevně používán.

V Poděbradech dne 1.1.2016

Wixi s.r.o.
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady
Telefon: (+420) 325 513 052
IČO: 28518772
DIČ: CZ28518772

Videonávod ako si na nasadiť kontaktné šošovky. Produkty
na porovnanie (0)