Pre zobrazenie cien na našich veľkoobchodných stránkach je potrebná registrácia, po schválení a Vašom prihlásenie je Vám k dispozícii kompletný sortiment vrátane cien. Zavrieť

Laserová operácie očí

Na početné otázky zo strany užívateľov kontaktných šošoviek a nositeľov okuliarov na tému - Riziká laserových operácií očí - považujeme za potrebné, uverejniť článok na ktorom spolupracovalo niekoľko popredných odborníkov oftalmológov. Zvažujete laserovú operáciu očí? Čítajte len chválu na laserovej operácie očí na informačných portáloch, kde sa zároveň píše, ako sú nebezpečné kontaktné šošovky a koľkokrát aj okuliare? Potom si vždy všímajte, či štvavé článok proti kontaktným šošovkám a okuliarom náhodou nekončí chválou a vyzdvihnutím laserové operácie očí, ako jediného dobra, ktoré svojim očiam môžete dopriať. Takéto články sú plné keby ..., môže sa stať ..., mohlo by ... pod. A to len preto, že neuvádzajú až tak úplnú pravdu. Je to hlavne preto, že sa jedná o články písané na zákazku, ktoré majú čitateľa za úlohu vyplašiť a priviesť k spáse očí potrebujúcich korekčnú pomôcku, teda do náručia laserových centier. Ale aj táto laserová centrá nemôžeme hádzať do jedného vreca. Vo slušných vám po pravde povedia o komplikáciách a rizikách a v tých neslušných sa dozviete len to pozitívne, hlavne aby ste nadšene zaplatili. Preto sme pre vás pripravili nasledujúce riadky.

Zvažujete ak teda nechať si oči odoperovat, venujte pár minút svojho času a prečítajte si nezávislý článok od odborníkov, ktorí nepějí len chválu, ale hovoria pravdu, s ktorou sa vo svojom odbore každý deň stretávajú, pretože po vydarenej aj neúspešné operáciu očí u nich väčšinou končia pacienti minimálne na pravidelných kontrolách. Článok nemá za úlohu nikoho od operácie očí odradiť, alebo niekoho naopak na operáciu nalákať. Budeme radi, keď nasledujúce vety pomôžu komukoľvek hlavne k správnemu rozhodnutiu v prípravách na zamýšľaný laserový operačný zákrok očí. Sami najlepšie viete, že zrak máte len jeden a operačný zákrok je záležitosť bez návratu. Takže čo by ste mali tiež vedieť, než pôjdete pod laser

S láskavým dovolením Ing. Jiřího Michálka, CSc., Prezidenta ČKS a vedeckého pracovníka ÚMCH ​​AV ČR, v.v.i., uverejňujeme prepis jeho článku z Kontaktologických listov, ktorý spísal s prispením jeho kolegov oftalmológov MUDr. Antonínom Pitaš, MUDr. Annou Topinková a optometristom Bc. Danielom Szarvas.

Súčasné možnosti korekcie refrakčných chýb aneb uvádzajú reklamy na laserovej operácie očí objektívne informácie?
 
(V článku sa pán Ing. Michálek zaoberá témou súčasných možností korekcie refrakčných chýb, a to najmä s ohľadom na masívne a podľa jeho názoru občas klamlivú reklamu očných laserových operácií.)

Čo je zaujímavé, že s touto reklamou sa stretávame iba pri niektorých očných centier, iná zrejme dávajú prednosť pozitívnemu vplyvu dobrých referencií svojich klientov. Ovšem bigboardy lákajúce smerovkami na Nebrýlany a ostrovid, opaskové z priestory v niektorých veľkých nákupných galériách, kde sú klienti odchytávaní istým oftalmologickým pracoviskom, vystúpenia hviezd a hviezdičiek showbussinesu, ktoré vyzývajú najmä mladú generáciu k nasledovaniu ich príklad a sľubujú okrem iného "doživotnú záruku", agresívne bannery s kalkulačkami porovnávajícími nákladmi na korekciu pomocou okuliarov alebo kontaktných šošoviek v desaťročnom výhľadu s cenou laserového zákroku, to sú reálna fakty, ktorým sa laik čudujú a bohužiaľ sa podľa nich aj často rozhoduje, ale odborník žasne nad tým, čo je vôbec možné a koľko informácií tým menej premýšľavým klientom zostalo utajené.

Nechcem, aby tieto riadky vyzneli tak, že som proti laserovým očným zákrokom ako takým. Určite nie. Sú výborným riešením zrakových problémov u tých klientov, ktorí ich naozaj potrebujú, nemajú inú možnosť korekcie. Nesúhlasím ale s nepravdivými tvrdeniami klamlivých reklám a bol by som rád, keby tento článok prispel k objektívnejšie informovanosti širokej verejnosti a poskytol argumentáciu optometristům a optikom, ktorých sa klienti môžu na výhody a nevýhody laserových zákrokov pýtať.

Pozrime sa teda na problematiku laserových očných operácií z niekoľkých uhlov pohľadu:

Iste sa zhodneme, že žijeme v modernej dobe. Táto moderná doba prináša prevratný rozvoj v najrôznejších oblastiach ľudského konania. S tým je spojené aj to, že pre naše najrôznejšie problémy a osobné želanie, môžeme nájsť pestrú paletu najrozmanitejších riešenie. A je potrebné dopredu starostlivo zvážiť všetky možné vplyvy, ktoré sú s daným riešením spojené.

Zároveň žijeme v dobe slobodné voľby, o svojom osude môžeme rozhodovať sami. Rozumieme takmer všetkému, a ak nie, poradíme sa s internetom, najlepšie s názorovým fórom nejakej laickej skupiny. Ovšem správne využitie informačných kanálov predpokladá aspoň základné znalosti v každom jednotlivom odbore. Bez nich totiž možno aj správne dáta nesprávne interpretovať. K tomu sme premožení balastom informácií, obrovským množstvom príťažlivých reklám, apelující na naše city, na pohodlie, na komfort.

Vráťme sa ale k súčasným možnostiam korekcie refrakčných chýb, ktoré predstavujú okuliare, kontaktné šošovky, laserové operácie. Všetky tieto metódy majú nielen svoj líce, ale aj rub. Vždy je potrebné si stanoviť, čo je pre nás prioritou. Minimálna rizikovosť okuliarov je evidentná. Tam, kde okuliare predstavujú možnú komplikáciu, je dobrým riešením aplikácia kontaktných šošoviek. Operácie, hoci v určitých prípadoch opodstatnená, predstavuje v každom prípade invazívny zákrok a s tým spojenú určitú mieru rizika. Na rozdiel od predchádzajúcich metód, pri ktorých sa pri dobrej prevencii dočkáme komplikácií v minimálnom počte prípadov, operácia sa javí ako stav privádzajúce nevratnú zmenu, či už to dopadne akokoľvek, pretože operačný výkon dioptrickej korekcie zraku nemusí znamenať len radosť. Jedná sa o výkon a zmenu, ktoré prebiehajú na unikátnych tkanivách, mnohokrát už plnohodnotne nenahraditeľných.

Pod masívne reklamou, hovoriace o jednoduchosti operačných výkonov na očiach, si možno len ťažko urobiť objektívne a nezaujato správny názor. Obzvlášť, keď je finančne dostupná a podľa niektorých kalkulácií aj zdanlivo finančne najvýhodnejšie. Naviac je nám neustále podsúvaná predstava, že operácie sú dnes predsa tak jednoduché, že sa v podstate vykonávajú úplne rutinne a prakticky u nich nehrozí možnosť komplikácií, a ak vzniknú? Veď predsa máte doživotnú záruku ...

V medicíne ako v bežnom živote, u každého počínanie treba zvažovať všetky pre a proti. Hodnotiť riziko spojené s riešením stavu a vlastným prínosom.

Je potrebné si uvedomiť, že komerčne vykonávané zákroky či aplikácie prebiehajú v naprostej väčšine prípadov na zdravých očiach, kde jedinou patológiou je vlastne samotná dioptrická nezrovnalosť. A to, čo nie je zo zdravotného hľadiska indikované, je vlastne kontraindikované.

Je nutné pripustiť, že pri takých refrakčných vadách, kedy sú okuliare naozaj nepohodlné, ťažké a nevzhľadné, šošovky nie sú tolerované, potom je operácia rozhodne na mieste. Veď aj zlý psychický stav pacienta môže významne následne ovplyvniť jeho zdravie. Ale naozaj nás naše "polovičky" či "jedničky" alebo aj "päťky" obťažujú natoľko, že nám to stojí za všetky tie riziká, ktoré s tým alebo oným postupom sú spojené? Vydrží naše oko naozaj všetko?

Nezabúdajme, že svojim zrakom vnímame až 80% informácií. Osobne, podľa miery rizika pre vznik komplikácií spojených s korekciou zraku, sú na prvom mieste ako najmenej rizikové okuliare, potom okuliare a šošovky, len šošovky a na poslednom mieste vždy stojí operačný zákrok

Nosiť okuliare alebo je alternatívne dopĺňať s používaním kontaktných šošoviek je v dnešnej modernej dobe stále jeden z najbezpečnejších spôsobov korekcie očnej vady.

Laserová refrakčná chirurgia je schopná odstrániť alebo znížiť dioptrické hodnoty očnej vady. Málokto si však uvedomuje, že je to definitívne zákrok na strómy rohovky, ktorá sa umelo stenčuje, aby znížila svoju lámavosť. Oko však stále zostáva krátkozraké či ďalekozraké. Stenčená rohovka môže v budúcnosti prinášať určité rozpaky pri rozpoznaní závažných očných ochorení. Pri takto "opracované" rohovke už nikdy presne nezměříme vnútroočný tlak, jeden z rozhodujúcich parametrov pri podozrení na zelený zákal.

Pri vyšetrení klienta, ktorý už podstúpil laserový zákrok, potom nezriedka vidíme zakalenej v hlbších vrstvách rohovky. Zmena anatómie rohovky môže v budúcnosti prinášať komplikácie pri liečbe zápalov rohovky, zápalov dúhovky a možné riziko pri tupých traumách orbity a očnej gule.

Medzi ďalšie komplikácie patrí oslňovanie, svetloplachosť, vyklenutie rohovky, vrastaniu epitelu a nestabilné rohovková lamela.

Nezriedka dochádza k poruche od detstva vybudovaných binokulárnych funkcií, ktoré vedú k dekompenzácii strabizmu (škúlenie), niekedy aj dvojitého videnia s nutnosti ďalšieho chirurgického zákroku.

Laserová refrakčná chirurgia u detí je úplne kontraindikované!

Výnimku tvoria iba jediná skupina vysokej anizometropie (vysoký rozdiel dioptrickej chyby medzi pravým a ľavým okom), kde zlyhávajú tradičné možnosti liečby a prevencie tupozrakosti.

Refrakčnej centra tvrdí, že laserové operácie sú lacnejšie, než celoživotné investície do okuliarov a kontaktných šošoviek. To je bezpochyby pravda. Prinajmenšom v prípade, že človek chce vyzerať trochu k svetu. Potom tiež tvrdí, že komplikácie spojené s refrakčnom zákrokom sú menšie, než pri nosení kontaktných šošoviek. Tu je nutné upozorniť na to, že sa jedná o porovnanie iba množstvo komplikácií. Nie sú posudzované ich závažnosť a prípadné trvalé následky. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že mäkké kontaktné šošovky, hydrogélové, sa celosvetovo nosí viac ako štyridsať rokov a počty nositeľov šošoviek oproti počtu klientov po laserovom zákroku sú významne vyššie. Navyše rad komplikácií spojená s nosením kontaktných šošoviek je ľahko riešiteľná alebo odstrániteľná, nosenie šošoviek možno po určitú dobu, napr. Počas trvania ťažkostí, bez väčších problémov vysadiť. A drvivá väčšina komplikácií vzniknutých v dôsledku nosenia šošoviek bola spôsobená nedodržaním pravidiel správneho nosenia kontaktných šošoviek, pravidiel starostlivosti o kontaktné šošovky, pravidiel, s ktorými musí byť každý klient pred začatím nosenia šošoviek oboznámený, poučený ako o nich, ako aj o vlastnom zaobchádzaní so šošovkami. Komplikácie v dôsledku laserové operácie prichádzajú samovoľne, bez porušenia nejakých pravidiel, a operačný výkon už si nikdy nesejmete. Ten a jeho dôsledky si ponesiete po celý zvyšok života. A takzvaná doživotná záruka? Tu by som sa asi nebál označenie - klamanie zákazníka. Čo si pod takým pojmom "doživotná záruka" zákazník predstaví? No to je predsa úplne jasné. "Oni mi olejzrují oči a ja do konca života uvidím bez okuliarov." Ale v skutočnosti ide o to, že, keď sa to nepodarí, alebo v budúcnosti sa zmení dioptrie, ako aj v rámci doživotnej záruky prídete opäť na zákrok a nabudúce zase a bude sa veselo lejzrovat, dokiaľ bude čo. A čo keď už bude rohovka toľko tenká, že zákrok nepôjde vykonať? A ako to bude, až začnem vidieť zle do blízka? Ničoho sa nebojte, zmluva je iste napísaná tak dobre, že pamätá na všetky prípady. Takže najskôr počujete: "A vy ste to nečítal?" A je to.

A potom - presbyopie.

Presbyopie je stav, kedy vďaka úbytku akomodácie stráca oko schopnosť zaostrovať na blízke predmety. O tom sa až tak veľa nehovorí.
Príklad z praxe: zákazník, ktorý si nechal v ako 55 rokoch odstrániť vadu -3,0 D. Ihneď po zákroku prišiel úplne vydesený, že nevidí na čítanie. Keď mu bol problém vysvetlený, konštatoval, že keby to vedel, tak by do toho nikdy nešiel. Dokonca si bol sťažovať. "A vy ste to nečítal?" A ďalej už to poznáte.

Každý, kto robí refrakcie a zhotovuje okuliare, vie, že najhoršie sa koriguje hypermetropia. Bohužiaľ, refrakčné centrá mnohokrát z myop vytvárajú slabé Hypermetrop, kvôli zamaskovanie drobných nepresností. Každý, kto dospeje do presbyopického veku potvrdí, že používanie okuliarov na čítanie, je značne obťažujúce. Dokonca ďaleko viac, než používanie okuliarov na diaľku.

Pred necelým rokom (2013) som potom sledoval prednášku jedného z našich skúsených oftalmológov. Na jednom obrázku uvádzal:

Povrch oka a LASIK
 
Zníženie produkcie slzného filmu potlačením reflexné produkcie.
 
Poškodenie reflexné kontroly žmurkanie a sekrécie meibomských žliazok.
 
Neurotrofická epiteliopatie.
 
Nestabilita slzného filmu zmenou tvaru rohovky deštrukciou pohárových buniek.
 
Neuropatickej ( "fantómové") bolesti.

Čo dodať záverom.

Laserové operácie očí majú svoje nezastupiteľné miesto pri riešení zložitej problematiky komplikovaných refrakčných chýb. Je však škoda, ak sú zneužívané v širšom meradle na komerčné účely sa zapojením zavádzajúce až klamlivej reklamy, ktorá na nás srší z médií.

Vlastný názor si môžete urobiť sami z vyššie uvedených riadkov.
Videonávod ako si na nasadiť kontaktné šošovky. Produkty
na porovnanie (0)